SVINDSETH INFOSEARCH
YOUR NORWEGIAN CONNECTION

C

ENGLISH

Frode Svindseth has been on the Internet for over 30 years. (And yes, there was such a service before the World Wide Web, Facebook and LinkedIN). He is mostly self-taught.  Except for a education in Law and Philosophy at University of Bergen. A lot of learning came from volunteer work. In his leisure time he listen to music and read books.


NORSK NYNORSK

Frode Svindseth har vore på Internett i over 30 år. (Og ja, det fanns ei slik teneste før World Wide Web, Facebook og LinkedIN). Han er for det meste sjølvlært. Med unntak av ei utdanning i jus og filosofi ved Universitetet i Bergen. Ein god del læring har kome frå frivilleg arbeid. I fritida høyrer han på musikk og les bøker.


NORSK BOKMÅL

Frode Svindseth har vært på Internett i over 30 år. (Og ja, det eksisterte en slik tjeneste før World Wide Web, Facebook og LinkedIN). Han er for det meste selvlært. Med unntak for en utdanning i jus og filosofi ved Universitetet i Bergen. En god del læring har kommet fra frivillig arbeid. I fritiden hører han på musikk og leser bøker.